Versiunea în limba română

Blog of Árpád Szász

About technology, music, sports and improvement of life

Introducere la CPAN Explorer

Published on

Am început lucrul la CPAN Explorer, o interfață grafică de sine stătătoare pentru administrarea pachetelor CPAN pentru instalații Perl.